Нові правила ДБН: чи дотримуються під час війни норм щодо інклюзивності

28.06.2023   |  Блоги

Ярослава Лаган,

старший юрист практики нерухомості ADER HABER

Питання інклюзивності навколишнього простору абсолютно перезріло ще до початку повномасштабної війни. Виникнення в житті людини будь-якого фактора, який хоч якось обмежує мобільність людини у міському просторі (незначна або й серйозна травма, народження дитини, для пересування з якою використовується візочок, та навіть досягнення похилого віку, в якому долати галереї сходів стає складно), перетворює вулиці мого рідного міста Києва на серйозний квест, приз у якому — просто дістатися з точки А в точку В.

Без сумнівів, з початку повномасштабної війни з рф проблема лише загостриться з очевидних причин. Як справи в законодавстві України із вимогами до доступності? І чого ще в ньому не вистачає для перемоги інклюзивності над байдужістю до величезної кількості наших співгромадян?  

Що говорить щодо інклюзивності буква закону?

Законодавство України містить загальну вимогу до підприємств, установ та організацій створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.

Більш того, планування і забудова населених пунктів, формування мікрорайонів, проектування, будівництво і реконструкція цих об’єктів без пристосування для використання особами з інвалідністю не допускаються. Зазначена діяльність повинна здійснюватися з урахуванням думки громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

У разі якщо об’єкт неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, закон передбачає, що за погодженням з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну. Універсальний дизайн будівель і споруд — це дизайн, максимально придатний для використання усіма категоріями населення без необхідності додаткової адаптації. Фінансування заходів пристосування закон покладає на власників (балансоутримувачів) об’єктів або орендарів згідно із договором оренди.

В свою чергу, Державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення ДБН В.2.2.-40:2018» встановлюють обов’язкові вимоги технічного характеру до об’єкта нормування у будівництві, тобто конкретні технічні вимоги до будівлі, дотримання яких робить останню інклюзивною. Названі ДБН регулюють широке коло питань, від вимог до планування пішохідних шляхів, будівель і споруд, ширини дверних отворів та коридорів, обладнання і характеристик зовнішніх і внутрішніх пандусів аж до вимог до засобів орієнтування.

Поза тим, окремі спеціалізовані вимоги щодо інклюзивності містять також державні будівельні норми для окремих видів будівель і споруд, наприклад ДБН В.2.2-4:2018  «Заклади дошкільної освіти» та ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти».

Тож чому і досі далеко не всюди ми можемо бачити пристосування вулиць та приміщень до потреб маломобільних груп населення?

Диявол ховається в деталях

Навіть коли із законодавчим регулюванням усе чудово, відсутність ефективного механізму забезпечення його дотримання та притягнення до юридичної відповідальності у разі ігнорування заохочує вчиняти порушення.

Державні будівельні норми В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» поширюються на проектування, будівництво нових та реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд, а також на їх розумне пристосування до потреб осіб з інвалідністю. Розумне пристосування – це таке індивідуальне планувальне рішення для конкретної будівлі, яке забезпечує маломобільним групам населення мінімальний стандарт доступності під час реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель та споруд.

Проводити такі роботи може власник приміщення, а у випадках, коли це передбачено договором оренди — і орендар. Організації, які розробляють та проводять експертизу проектної документації для таких будівельних робіт і, при цьому, ігнорують вимоги ДБН (в тому числі щодо безперешкодного  життєвого  середовища для осіб  з обмеженими  фізичними  можливостями  та  інших маломобільних груп населення) вимушені будуть заплатити немаленькі штрафи (наразі це 241 560 або 48 312 грн відповідно). Загрожує штраф за порушення вимог ДБН і забудовнику, який при будівництві ігнорує державні будівельні норми (120 780 грн).

Проте якщо робіт із реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення поки що не планується,  а власник чи орендар з власної ініціативи не переймаються розумним пристосуванням приміщень до вимог щодо інклюзивності — що далі?

В такій ситуації залишається покладатися або на сумлінність бізнесу (а такі бізнеси є), або на спеціальні правила і норми, які змушують суб’єктів господарювання в деяких сферах все ж виконати вимоги законодавства для безперешкодного продовження своєї діяльності. Наприклад, аптеки відповідно до Ліцензійних умов зобов’язані  забезпечувати створення необхідних умов для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до своїх приміщень, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Недотримання ліцензійних умов аптекою може мати наслідком накладення штрафу, припинення чи анулювання ліцензії, тож не дивно, що аптеки облаштовують на вході до приміщень пандуси або інші засоби доступності.

Окрім того, у споживача завжди залишається інструмент скарг – активна позиція і звернення до власника/орендаря приміщення, органів державного архітектурно-будівельного контролю, міської ради (якщо проблема неінклюзивності виявлена в міському просторі) нехай і не одразу, але часом може дати результат, особливо якщо йдеться про бізнеси, яким не байдуже на свою репутацію.

Інклюзивність  в доступі до житлових будинків, або зайти в вайбер-чат ЖК і вижити

Не можна сказати, що в законодавстві все погано із розумним пристосуванням для доступу маломобільних груп населення до житлових будинків. Навіть навпаки: до запровадження В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» з 2007 року в Україні діяв ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» який також вимагав влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків. Тобто, будинки, які вводилися і вводяться в експлуатацію в цей період повинні бути належно пристосовані для доступу маломобільних груп населення.

Існують також загальні вимоги законодавства, які передбачають що житло, займане особами з інвалідністю або сім’ями, у складі яких вони є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, мають відповідати вимогам щодо безперешкодного доступу та бути пристосованими до потреб таких осіб. Обладнання зазначених жилих приміщень здійснюється органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, у віданні яких знаходиться житловий фонд.

Проте якщо вимоги державних будівельних норм розійшлися із реальністю, або будинок був введений в експлуатацію задовго до прийняття державних будівельних норм щодо інклюзивності, і в результаті на вході в під’їзд відсутній навіть найпростіший пандус (не те що електричний підйомник),  зацікавлені мешканці можуть вимагати його встановлення від органів місцевого самоврядування, управління ЖКГ або ОСББ (залежно від того, в чиєму віданні знаходиться житловий фонд).

Але більшості випадків більш реалістичним здається шлях дещо меншого бюрократичного спротиву –  встановити пандус за власний рахунок. Для спрощення цієї задачі законодавець передбачив, що роботи із облаштування пандусу, які не передбачають реконструкції вхідної групи, можуть здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Тим не менш, в декларативному порядку повідомити місцеву держадміністрацію чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань архітектури доведеться.

Quo vadis? Або замість висновку

Законодавство України за останні роки зробило чимало важливих кроків для забезпечення інклюзивності навколишнього простору для маломобільних груп населення, і це безумовно позитивно вплине на якість та доступність нової забудови та відреставрованих об’єктів. З давно збудованими об’єктами складніше — часто відсутність дієвих механізмів відповідальності за непристосування приміщень для доступу маломобільних  груп населення заохочує власника нічого з цим не робити. Проте одні лише штрафи, на мою думку, не змінять ситуацію на 180 градусів — важливо, щоб орендарі приміщень з поваги до своїх клієнтів по можливості надавали перевагу об’єктам із  дотриманням вимог щодо інклюзивності, таким чином заохочуючи власників до позитивних змін. Адже взаємоповага — це спосіб життя, а не лише магазинний мінімум.