Уряд змінив порядок імпорту будівельної продукції для повоєнної відбудови

07.06.2022   |  Блоги

Ярослава Лаган,

адвокат ADER HABER

Новини для імпортерів та виробників будівельних виробів: Уряд спростив процедури імпорту будівельної продукції. Відповідні зміни були внесені Кабінетом Міністрів до Технічного регламенту будівельних виробів (продукції).

Технічний регламент — це документ, в якому описані характеристики тієї чи іншої продукції, або вимоги до її виробництва, позначень, пакування, маркування тощо, дотримання яких є обов’язковим для того, щоб продукція безперешкодно ввозилася і реалізовувалася на території України.

Часто технічні регламенти не містять прямих вимог безпосередньо до характеристик продукції, ці характеристики містяться у відповідних державних стандартах, а Технічний регламент описує, які процедури необхідно здійснити виробнику або імпортеру для підтвердження відповідності цим стандартам.

Технічний регламент в такому випадку містить відповідь на питання: чи достатньо виробнику або імпортеру просто задекларувати відповідність товару вимогам до його якості, або ж таку відповідність повинен підтвердити акредитований в Україні орган оцінки відповідності, видавши сертифікат відповідності на продукцію. Саме така ситуація має місце у випадку з Технічним регламентом будівельних виробів (продукції).

Отже, відповідно до змін до Технічного регламенту на період військового стану та протягом наступних 90 календарних днів після його завершення:

  • імпортерам дозволяється ввозити будівельну продукцію з країн–членів ЄС без сертифікації, а лише на підставі декларації показників будівельних виробів (продукції) — документу, який самостійно видає іноземний виробник на підтвердження відповідності якості продукції вимогам європейського законодавства. Така декларація може бути складена мовою оригіналу, але при цьому супроводжуватися копією державною мовою.
  • якщо внутрішній виробник не може провести оцінку відповідності із застосуванням процедур, визначених Технічним регламентом (наприклад, провести сертифікацію), такий виробник за погодженням з Мінрегіоном може використати іншу процедуру, передбачену законодавством та доступну йому в умовах, що склалися.

Таким чином, Уряд для пришвидшення відбудови пошкоджених об’єктів спростив процедури оцінки відповідності будівельних виробів — очікується, що такий крок пришвидшить імпорт будівельних виробів з-за кордону та вихід на ринок вітчизняних. А отже, допоможе Україні у нелегкій справі повоєнної відбудови.