Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

10.07.2024   |  Новини

Кабмін постановою від 5 липня 2024 року №785 вніс зміни до низки постанов з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Про це пише Sud.ua.

 

Зокрема, зміни до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосуються відомостей про орган місцевого самоврядування, за заявою якого майно взято на облік як безхазяйне, та про об’єкт речових прав, які вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав у зв’язку із взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна.

У Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою КМУ №1127, встановлено, що для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта подаються:

1) документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт, що поділяється, частка з якого виділяється чи об’єднується (крім випадків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли для державної реєстрації права власності подається документ, передбачений підпунктом 2 цього пункту);

2) договір про поділ спільного майна або договір про виділ у натурі частки із спільного майна, або відповідне рішення суду (у разі належності земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта, що поділяється або частка з якого виділяється, на праві спільної власності та прийняття співвласниками рішення щодо поділу спільного майна або виділу в натурі частки із спільного майна, що має наслідком припинення права спільної власності для всіх або одного із співвласників, що здійснює виділ у натурі частки).

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки проводиться за наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про сформовані (сформовану) земельні ділянки (земельну ділянку) у результаті такого поділу, виділу частки або об’єднання.

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням закінченого будівництвом об’єкта проводиться за наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відомостей про технічні характеристики закінчених будівництвом об’єктів (закінченого будівництвом об’єкта), утворених (утвореного) у результаті такого поділу, виділу частки або об’єднання, про прийняття їх (його) в експлуатацію (крім випадку, коли поділ, виділ частки або об’єднання здійснено не у зв’язку з реконструкцією, реставрацією або капітальним ремонтом закінченого будівництвом об’єкта) та про присвоєння їм (йому) адреси.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта одночасно подається відповідна кількість заяв, що відповідає кількості всіх земельних ділянок, закінчених будівництвом об’єктів, утворених у результаті такого поділу, крім випадку, коли відбувається припинення права спільної власності у зв’язку з поділом спільного майна на підставі відповідного договору або рішення суду.

Під час проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт, що залишається у спільній власності після виділу в натурі частки одного із співвласників, державний реєстратор здійснює перерахунок часток у праві спільної часткової власності на таке спільне майно виходячи із принципу їх рівності, крім випадків, коли співвласники до виділу в натурі частки одного із співвласників мали різний розмір часток або коли співвласники за домовленістю між собою встановили інший розмір часток у праві спільної власності чи інший розмір часток у праві спільної власності встановлено на підставі рішення суду.

На підтвердження домовленості співвласників може бути надана письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону «Про нотаріат», або договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства. У разі коли співвласники до виділу в натурі частки одного із співвласників мали різний розмір часток, перерахунок часток у праві спільної часткової власності на таке спільне майно здійснюється з урахуванням принципу їх пропорційності.

Підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням закінченого будівництвом об’єкта є відсутність однієї і більше відомостей, передбачених цим пунктом.

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом чи виділом частки з такого типу об’єкта нерухомого майна як “цілісний майновий комплекс”, “єдиний майновий комплекс”, “комплекс будівель та споруд” чи іншого типу, що вказує на наявність сукупності будівель та/або споруд, державну реєстрацію права власності на який проведено в Державному реєстрі прав без урахування положень пункту 20 цього Порядку, проводиться шляхом державної реєстрації права власності на кожну будівлю та/або споруду, які мають окремі ідентифікатори в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, за наявності в зазначеній системі відомостей про технічні характеристики закінчених будівництвом об’єктів, утворених у результаті такого поділу, та про присвоєння таким об’єктам нерухомого майна адреси. У разі належності такого майна на праві спільної власності та прийняття співвласниками рішення щодо поділу спільного майна або виділу в натурі частки із спільного майна, що має наслідком припинення права спільної власності для всіх або одного із співвласників, що здійснює виділ у натурі частки, також подається договір про поділ спільного майна або договір про виділ у натурі частки із спільного майна, або відповідне рішення суду.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом майна, що відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), або виділом майна дружині, чоловікові із складу всього майна подружжя подається відповідні договір або рішення суду. Незалежно від наявності державної реєстрації права власності на майно за тим з подружжя (колишнього подружжя), якому таке майно переходить у власність, проводиться державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям права власності на майно, набуте у результаті такого поділу.

У разі коли поділ спільного майна подружжя (колишнього подружжя) має наслідком поділ земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта, державна реєстрація права власності проводиться відповідно до пункту 54 цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

У разі визначення частки одного із співвласників у праві спільної сумісної власності державний реєстратор під час проведення державної реєстрації права спільної часткової власності такого співвласника проводить державну реєстрацію спільної часткової власності і щодо іншого (інших) співвласника (співвласників) виходячи із принципу їх рівності, крім випадку, коли співвласники за домовленістю між собою встановили інший розмір часток у праві спільної власності чи інший розмір часток у праві спільної власності встановлено на підставі рішення суду.

На підтвердження домовленості співвласників може бути надана письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону «Про нотаріат», або договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства.