Запрацював Закон Про національну інфраструктуру геопросторових даних

12.01.2021   |  Новости

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 13.04.2020 N 554-IX «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», який визначає правові та організаційні засади створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних.  З 1 січня він набув чинності.

Дія Закону поширюється на відносини, що виникають у звязку із створенням, функціонуванням та розвитком системи геопросторових даних, метаданих, геопорталів, геоінформаційних систем.

Геопросторові дані поділяються на базові геопросторові дані та тематичні геопросторові дані.

Базовими геопросторовими даними є відомості про:

 • системи відліку координат і висот;
 • державний кордон України;
 • адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі;
 • територіальні громади, в тому числі межі їх територій;
 • гідрографічні обєкти та гідротехнічні споруди;
 • населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожню мережу;
 • будівлі та споруди;
 • автомобільні дороги;
 • залізниці;
 • інженерні комунікації;
 • аеропорти, морські та річкові порти;
 • земний покрив та ґрунти;
 • земельні ділянки;
 • реєстри вулиць та адреси обєктів;
 • географічні назви;
 • цифрову модель рельєфу;
 • ортофотоплани.

До тематичних геопросторових даних належать усі види геопросторових даних, що створюються на основі базових геопросторових даних або як самостійні набори даних. Метадані містять довідкову інформацію про склад, структуру, якість, територіальне охоплення, функції, умови використання геопросторових даних та сервісів та можуть містити іншу довідкову інформацію.

Доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих забезпечується через геопортали держателів даних та офіційний веб-сайт національної інфраструктури геопросторових даних.

Доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом.