Шо таке МУО та що саме перевіряє ДІАМ у межах нагляду?

15.03.2024   |  Новини
У межах державного архітектурно-будівельного нагляду 7 березня розпочалась позапланова перевірка дотримання Департаментом містобудування та архітектури КМДА вимог законодавства під час видачі вихідних даних – містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва (МУО) на вул. Генерала Шаповала, 1-3. Про це повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування України.
Відповідно до виданих містобудівних умов – забудовник може звести за цією адресою будівлі готельного, офісного та багатофункціонального призначення.
На цьому прикладі пояснюємо простими словами, як відбувається процес отримання вихідних даних для проектування об’єкта будівництва та які існують обмеження та вимоги.
Одразу зазначимо, що з повними версіями законів та постанов, які регулюють процес отримання вихідних даних, дозволів на проведення будівельних робіт та безпосередньо будівництво ви завжди можете ознайомитись на сайті Верховної Ради України та Уряду.
1. Як все починається?
Особа або компанія, яка планує будівництво одержує документ – містобудівні умови та обмеження (МУО). Там зазначені усі вихідні дані та обмеження для проектування. Вони формуються органами місцевого самоврядування за його заявою.
2. Чому важливі МУО?
Вони визначають, що саме може бути збудовано на конкретній земельній ділянці і які існують обмеження. Наприклад, гранично допустима висотність, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки; максимально допустиму щільність населення в межах житлової забудови; мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих будинків та споруд, охоронні зони тощо).
3. Хто видає МУО?
МУО надаються відповідними структурними підрозділами при органах місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Так, МУО для проектування об’єкта будівництва на вул. Генерала Шаповала, 1-3 були видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та були підписані Головним архітектором міста.
4. Чим керується уповноважений орган містобудування та архітектури, коли видає МУО?
МУО надаються на підставі містобудівної документації на місцевому рівні – генеральних планів населених пунктів, детальних планів території тощо. Вся містобудівна документація також затверджується органами місцевого самоврядування, а перед затвердженням – попередньо обовʼязково обговорюється з громадськістю та ухвалюється на сесіях місцевих рад.
5. Що далі?
Будівництво об’єктів здійснюється у такому порядку: отримання земельної ділянки – отримання вихідних даних (зокрема, МУО) – розроблення проектної документації – проведення експертизи проєктної документації – отримання дозволу на будівництво - виконання підготовчих та будівельних робіт.
6. Що саме перевіряє ДІАМ у межах нагляду?
У межах державного архітектурно-будівельного нагляду інспектори ДІАМ перевіряють чи законно було видано МОУ і чи відповідають вони нормам законодавства.
7. Що станеться в разі виявлення порушень?
У разі виявлення порушення складається протокол, у разі якщо порушення може бути усунуто, видається припис із зазначенням що саме необхідно усунути. Якщо рішення об’єкта нагляду порушує вимоги законодавства, дія такого рішення зупиняється та подається позов до суду про його скасування.